Improworks

Improvisatie werkt

Workshops en trainingen voor kinderen.

Improvisatie met kinderen werkt omdat het zorgt voor spelplezier en dat kinderen zichzelf ontwikkelen in het vrijer zijn en het zelfkritiek los kunnen laten.

De kinderen leren 'de ander te laten schitteren', 'te accepteren wat de ander doet en daarop in te spelen' en 'hun impulsen te volgen'.

Bij trainingen kunt u denken aan een serie van bijvoorbeeld vijf keer, wekelijks 1 of anderhalf uur. In deze serie werken we langzaam toe naar een korte voorstelling. Elke bijeenkomst begint met een warming up en spelvormen. Daarna oefenen we op improvisatievormen die we laten zien in een voorstelling. Dit is een voorbeeld. De trainingsmomenten kunnen ook uitgebreid of ingekort worden. Dit kan per leeftijd verschillen.
Denk hierbij aan een groepsgrootte van 8 tot 25 kinderen.

Bij workshops kunt u denken aan een dag(deel) waarin verschillende spelvormen worden uitgeprobeerd en waarbij het samen spelen centraal staat. Hierbij kunnen we ook eindigen met een demonstratie aan elkaar of bijvoorbeeld aan ouders.  Bij worskhops kan de groep groter zijn. Hierbij kunnen we de groepen splitsen over meerdere trainers of met een grotere groep andere vormen gebruiken.

Improvisatie kan voor verschillende leeftijden gebruikt worden.

Voorstellingen voor kinderen.

Op scholen, op campings, vakantieparken, buitenschoolse opvang, festivals. Overal is een vorm voor te bedenken.

Bij kindervoorstellen worden de kinderen betrokken in de voorstelling. Zo kan een kind bijvoorbeeld een kaartje trekken waarop een afbeelding staat en de acteurs inspiratie geeft voor een scene. Kinderen worden gevraagd of ze iets uit willen beelden of mee willen zingen of dansen. Als een kind het spannend vindt, kan hij/zij ook gewoon lekker kijken.