Improworks

Improvisatie werkt

Extra mogelijkheden

Energizers op congressen.

Je kent het wel; de after lunch dip. Of het moment waarom het vroeg op de dag is en de zaal nog 'opgewarmd' moet worden. Op dat moment kunnen we ervoor zorgen dat de zaal wakker wordt geschud of even het 'hoofd leeg kan maken'. 

Het maken van een gezamenlijke 'regenbui', staan en zitten tijdens een lied, iets doorgeven, of in tweetallen even een korte oefening.

Het resultaat is doorgaans veel lol en daarna opperste concentratie. Succes gegarandeerd. 


Het therapeutische effect van improvisatie

In mijn werk als cognitief gedragstherapeutisch werker heb ik gemerkt dat improvisatie ook goed toepasbaar is binnen de gedragstherapie. Zeker als het gaat om het loslaten van perfectionisme en hoge eisen. Het werken buiten de comfortzone. Maar ook bij het aanleren van taakconcentratie.

Het veranderen van gedachten, gevoelens en gedrag is soms moeilijk door er alleen over te praten. Improvisatie zorgt ervoor dat mensen dit kunnen veranderen door het anders te ervaren op een vaak plezierige manier.

Coaching. Indiviudeel of teams. 

Improvisatie kan ook individueel ingezet worden. Er zijn verschillende oefeningen die ervoor kunnen zorgen dat je bijvoorbeeld je hoge eisen wat los kunt laten. Wat meer plezier kunt beleven, inzicht kunt krijgen in jouw vaste patronen en angst los kan laten. Dit kan aan de hand van oefeningen of door middel van gesprekken.

In teams kun je denken aan een intervisievorm afgewisseld met improvisatie-oefeningen. Het 'niet blijven hangen in praten' zorgt ervoor dat er sneller inzicht en verandering tot stand komt.